Login voor leden

De volgpagina’s in deze categorie tonen informatie over allerlei interne kooractiviteiten en zijn daarom bedoeld voor dirigent, koorleden en andere direct betrokkenen.

Mededeling
De pagina’s onder dit menu worden deze maand onder een nieuw inlogmenu geplaatst. De nieuwe “Leden login” staat geheel rechts boven in het hoofdmenu. Hiervoor ontvangen alle leden deze maand een email met daarin een gebruikersnaam, wachtwoord en een korte instructie.

M.vr.gr., Ton Pas, webmaster van GZO


Naast bestuurlijke kent een koor veel andere activiteiten die uitermate belangrijk zijn voor het goed functioneren van het koor en ook ten goede komen aan de sfeer binnen het koor.

Vrijwilligers van ons koor spannen zich in ten gunste van koorleden, de koorkwaliteit en de koorkas. Al met al worden hieraan heel wat uren besteed. Zonder dit enthousiasme zou het koor niet behoorlijk kunnen functioneren.

Er is dan ook veel waardering voor al dit werk.

Graag informeren wij je hierover.

f-imago-04

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.