1973 Oprichting van het GZO

 

De eerste uitvoering van het Gemend Zangkoor Oosterheide vindt plaats op 15 december 1974

Zondag 5 april 1973

Het is in de jaren zeventig veel voorgekomen dat kerkkoren, om wat voor reden dan ook, werden opgeheven. Dit gebeurde ook bij het gemengd kerkkoor van de Verrijzenisparochie in de wijk Oosterheide te Oosterhout. Op zondag 28 januari 1973 na de hoogmis, maakte dirigent Hans van der Sterren bekend te zullen vertrekken. Dit was voor het bestuur en voor de leden van het koor aanleiding om aan het kerkbestuur hun ontslag aan te bieden.
De koorleden lieten na enige tijd blijken dat men het jammer vond dat er niet meer gezongen kon worden. Daarom werd door de leden besloten een bijeenkomst te houden om te bezien wat haalbaar was. Deze werd gehouden op zondag 5 april 1973 ten huize van de familie Janssen aan de Burgemeester De van der Schuerenlaan, in de wijk Oosterheide.

Unaniem werd toen besloten om een gemengd koor op te richten. Het nieuwe koor zou zich niet binden aan een parochie, doch trachten zich als een zelfstandig gemengd zangkoor in Oosterhout te presenteren. Dirigent Hans van der Sterren bood aan om het nieuwe koor te gaan leiden. Als naam wordt gekozen voor de naam van de wijk waarin de leden woonachtig zijn.

Zo ontstond het Gemengd Zangkoor Oosterheide. Het koor groeide van aanvankelijk 18 tot thans 60 leden.


De doelstellingen van het koor worden notarieel vastgelegd in statuten. De doelstellingen zijn in deze statuten als volgt omschreven:

 1. De vereniging (het Gemengd Zangkoor Oosterheide) stelt zich ten doel de zangkunst te beoefenen en naar buiten op te treden.
 2. Zij tracht dit doel, onder leiding van een bevoegd dirigent en eventueel met de medewerking van een begeleider, te bereiken door de volgende activiteiten:
  a. wekelijkse repetities;
  b. waar nodig solfègeklassen organiseren;
  c. het geven van concerten en uitvoeringen, al dan niet met medewerking van ad hoc solisten en van instrumentale begeleiding;
  d. desgevraagd medewerking verlenen aan kerkdiensten en andere bijeenkomsten;
  e. alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging.

 

Reacties gesloten.