AANMELDEN NIEUWE LEDEN, SPONSOREN EN VRIENDEN

Ben je als luisteraar geroerd door een van onze uitvoeringen? Kijk je uit naar ons volgende concert en word je graag op de hoogte gehouden? Laat het ons weten.

Hebben wij jou geraakt met onze koorzang en wil je de volgende keer meezingen in plaats van luisteren? Meld je aan! Op de donderdagavonden kun je vrijblijvend kennis komen maken met GZO. We repeteren in de aula van het Oelbertgymnasium van 20.00 uur tot 22.15 uur.

Wil je ons als sponsor of vriend steunen om onze toekomstplannen financieel te realiseren? We komen graag met jou in contact.

Trees Schoenmakers is eerste vijftigjarige jubilaris bij GZO


Vorig jaar vierde Gemengd Zangkoor Oosterheide het vijftigjarig jubileum. Van de groep mensen die vanaf de oprichting lid waren, heeft niemand het 50-jarig jubileum gehaald.  Van de leden die een jaar later lid werden, is Trees Schoenmakers de eerste die haar 50-jarig jubileum bij GZO haalt. Een topprestatie!

Het koor was in 1973 gestart met 18 leden en in het najaar van 1973 was er een eerste optreden in de vorm van het opluisteren van een kerkviering in Dongen. Er waren bij dat eerste optreden 25 leden.

Het koor ging met openbaar vervoer (met de bus) naar Dongen, want het was autoloze zondag, vanwege de oliecrisis. Hans van der Sterren was de eerste dirigent van GZO en Hans was een collega van de man van Trees. Beide waren leraar op de KTS in Oosterhout. Trees komt uit een muzikale familie, dus de connectie was snel gelegd, en zo werd Trees lid op 9 mei 1974.

Op 15 december van datzelfde jaar, kort na haar dertigste verjaardag, heeft GZO haar eerste echte concert gegeven in de kapel van het St. Josephziekenhuis. Er waren toen 45 leden. De entree was drie gulden. In december 1975 telde het koor 70 leden en werd er voor het eerst een concert met een orkest uitgevoerd, het Tegels Symfonie Orkest. De entree steeg naar ƒ 4,00.

Het is ondoenlijk om alle optredens van GZO van de afgelopen vijftig jaar te benoemen. Feit is dat Trees bij alle uitvoeringen van de partij was en dat ze haar partij altijd door en door kende. Ze zong 20 jaar onder Hans van der Sterren, 16 jaar onder Ben van Wanrooij (was ook een collega van haar man Kees), ruim 6 jaar onder Charles van der Veeke en nu al weer bijna 8 jaar onder Herman Kofflard.

Ze oefende ijverig thuis de sopraanpartij en ze doet dat tot op de dag van vandaag. Het koor is haar lust en haar leven. Daar moet alles voor wijken. Trees is altijd trouw aanwezig op de repetities. Ze heeft destijds de lotto mee opgezet en ze spande zich altijd in om veel entreekaarten te verkopen in de familie- en vriendenkring.

Op de repetities helpt Trees al jaren mee met het schenken van koffie en thee in de pauze en van de drankjes bij de nazit. Ze deed mee aan alle koorreizen en kooruitstapjes en bood graag de helpende hand, samen met haar Kees, om de concert locatie in te richten voor een groot koor, want GZO telde al snel meer dan 100 leden.

Trees, van harte proficiat met jouw vijftigjarig jubileum en bedankt voor jouw trouwe aanwezigheid, je muzikale inzet en voor jouw belangstelling en betrokkenheid bij het lief en leed van koorleden. We wensen jou het allerbeste en bovenal nog veel zangplezier bij ons GZO!