Contributie

 

De contributie bedraagt € 20,00 per maand (status per 1 juli 2015, wijzigingen voorbehouden).

f-animatie-geld

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Wij geven er de voorkeur aan dat je per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt.

Je wordt verzocht de contributie over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 9131 65 ten name van het Gemengd Zangkoor Oosterheide onder vermelding van de betalingsperiode.

Met vragen kun je altijd terecht bij onze penningmeester.


Meer informatie:
Contactgegevens

Reacties gesloten.